تبلیغات
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - آیا برای مسلمانان خرید کالاهای اسرائیلی که در سرزمین اسلامی به فروش می رسند، جایز است؟